Esta coruñesa de nacemento e viguesa de adopción vive nun mundo de homes. É enxeñeira mecánica, Master Técnico en Prevención de Riscos e Máster en Cálculo de Estruturas. Apenas traballou 2 anos por conta allea como xefa de obra nunha construtora. Fai dez anos decidiu crear a súa propia empresa, empezando desde cero, CYR Casal Enxeñería S.L. María forma parte dese escaso grupo de mulleres que optou por unha carreira onde os índices de estudantes femininas son moi escasos.

Unha muller coas ideas claras que leva adiante a súa empresa con coraxe e sempre cun sorriso. Non é habitual atopar no sector do ladrillo unha mirada doce como a súa.

Nalgún momento a túa condición feminina ha condicionado a túa carreira profesional?

Como responsable da execución das obras, día a día atópome coa loita de ter que demostrar o que fago no desempeño do meu traballo, ás veces demostrándoo con referencias doutros traballos realizados, opinións de Clientes aos que lles solucionamos problemas (por exemplo, arranxo definitivo de humidades que durante anos tentaron que lles arranxasen sen conseguilo), e enfróntome a ter que escoitar, entre moitas outras cousas por exemplo “pero ti disme que me vas a arranxar o que tantos non puideron durante anos? Iso xa o veremos, porque se non é así, xa o veremos..” Como que dan por suposto que non é posible, porque non son un home do perfil que todos coñecemos neste sector. Si noto que a sociedade en xeral esixe moito máis por ser muller no sector no que traballo, mesmo parece que están a buscar sempre o mínimo defecto para criticalo, paréceme unha actitude absurda e ignorante, opino que o que importa é un traballo ben feito e con garantía.

Participas de maneira activa en Executivas, que valores destacarías desta organización?

Si, son socia de Executivas de Galicia desde o ano pasado, e estou encantada de pertencer a esta organización, mes sinto apoiada polas miñas compañeiras, e que todas temos moitas circunstancias profesionais en común.

Por que ves necesario participar nunha asociación como esta?

Porque cuantos máis casos de mulleres empresarias ou con cargos de responsabilidade xuntémonos e contemos a nosa situación profesional, e mostremos canto nos custou conseguir algo que se fósemos homes seríanos moito máis sinxelo, antes conseguiremos que a sociedade á que pertencemos vexa que tanto homes como mulleres podemos ter cargos de responsabilidade, e que as aptitudes xunto coa experiencia de cada persoa é o que debe indicar o camiño a un posto de traballo.

E porque necesitamos unirnos para tratar de obter concienciación social e empresarial para conseguir conciliar a vida persoal coa profesional.

Sentíchesche recoñecida profesionalmente?

Na empresa construtora na que traballei durante dous anos no 2006 non, ao contrario; aínda que é certo que mo recoñeceron anos despois, xa que lamentablemente en ocasións non se aprecia o que se ten ata que non se ten, e despois si contactaron comigo para dicirme que se equivocaron, que os seus prexuízos non lles deixaban ver a realidade, mesmo me ofreceron de novo traballar con eles. Finalmente traballei para eles, fíxenlles traballos a través da miña empresa, pero non traballando na súa.

Sigo cada día tentando superarme, evolucionando e aprendendo sempre, así como tratando de que a construción se vexa como o resultado dun traballo de equipo profesional, o Técnico e o Obreiro deben formar este equipo, as funcións do un sen o outro non conseguen un resultado de éxito.

Tes horario de traballo?, lévasche traballo para casa?

Non teño un horario definido, e cando podo, para non chegar a casa tan tarde, lévome o traballo a ela para finalizalo e poder compartir polo menos ese tempo coa miña familia tamén.

Cales son, ao teu xuízo, os retos máis urxentes en materia de igualdade?

Compatibilizar a vida persoal coa laboral e a igualdade en condicións salariais para un mesmo posto de traballo.

Sentes que tiveches que demostrar máis na túa carreira profesional?

Indubidablemente si, e é algo que desgasta bastante. Aínda que é certo que por desgraza non me sorprende, e desde o momento en que decidín traballar neste sector, xa contaba con que sería un mundo complicado e cheo de trabas, que trataría de ir sorteando e mesmo cambiando, achegando o meu granito de area ao longo do tempo.