Ata fai uns poucos días pensaba que esta columna dedicada á igualdade de xénero ben podía quedar aparcada durante o confinamento. O coronavirus ocupa de maneira plena a actualidade, as nosas vidas e todo o demais percíbense como asuntos fóra de contexto.

Con todo, unha dos meus mellores amigas, que sofre a desgraza de ter á súa parella nunha das tantas UCI de España, fíxome o seguinte comentario ao preguntarlle por que el, deportista, menor de 60 anos e sen patoloxías previas estaba nesa situación: “é un virus maldito e ataca aos homes”.

Entón heime zambullido na rede buscando as estatísticas do Covid19 por sexos. Os resultados son sorprendentes. Non son unha experta na materia nin pretendo aquí lanzar teorías, só destacar os que os propios médicos que atenden a este amigo afirman: que de cada 9 persoas que ingresan na UCI, 8 son homes.

O Ministerio de Sanidade conta coa Rede Nacional de Vixilancia Epidemiolóxica para realizar as análises cuantitativas: no Informe n.º 19 para o Covid-19 do pasado 30 de marzo resúmeno desta maneira: “A medida que aumenta a gravidade, obsérvase tambié n unha maior porcentaxe de homes e de pacientes con enfermidade de base. A prevalencia de enfermidade de base é de 20% nos casos non hospitalizados, 59% nos casos hospitalizados e 82% nos casos ingresados en UCI ou falecidos. En definitiva, os homes, os pacientes de maior idade e con enfermidades de base e factores de risco está n má s representados a medida que aumenta a gravidade”.

As estatísticas en materia de contaxio son bastante similares entre homes e mulleres pero a diferenza acrecéntase de maneira considerable cando a situación do enfermo é máis grave.

É dicir, o virus afecta máis violentamente aos homes que as mulleres e o número de falecementos é máis alto neles, de maneira moi especial na franxa de idade superior aos 60 anos.

A pregunta é evidentemente: por que?, que fai que no home o virus sexa moito mais agresivo e mortal que nas mulleres?

Resulta rechamante que mesmo nesta pandemia existan diferenzas entre homes e mulleres. Quizá haxa incluso quen estea realizando macabras especulacións sobre as razóns.

Pero o caso, de momento, é que os números son ben claros. Mesmo comezan a influír á hora da volta á normalidade: a prensa italiana xa suxire que á hora de reincorporarse ao traballo sexan os mozos e as mulleres os primeiros en volver:

Pola miña banda prefiro pensar que debemos deixarlle tempo á ciencia para investigar e atopar as causas desta diferenza que fai que as mulleres reaccionen mellor #ante o virus. Talvez aí estea unha das claves para conseguir frear o seu avance ou atopar o antídoto que necesitamos.

 

Foto: @Luís_Cobas