As socias de Executivas de Galicia están presentes en medios de comunicación de forma activa e compartindo experiencias, especialmente nesta época.

 

Así podemos escoitar a Mar Vivero Vizoso, avogada, falando da custodia compartida en estado de alarma en Radio Galega:

A Cristina Segade, Directora Xeral de C.M. As Galanas, falando sobre sector en TVG:

ou a Luisa Rivas esta mañá en TVG: