Dedícase ao márketing de contidos. É creadora e editora de contidos para Social Media: blogues corporativos, e-mail márketing e Redes Sociais. Ten coñecementos de SEO, Analítica e e- Commerce.

Ademais do seu propio blogue, colabora en diferentes blogues relevantes do seu sector, como SEMrush e Marketeros de Hoxe, e é embaixadora da ferramenta Xenial.ly de creación de contidos interactivos.

É autónoma e actualmente participa en diferentes proxectos:

  • É Administradora Moodle e editora de contidos na plataforma Campus Horreum.
  • Escribe en 3 blogues corporativos de empresas do sector de Transportes.
  • Imparte talleres de xestión da #Marca Persoal online e de visibilidade de negocios e asesorías no marco dos programas “Vives Emprega” e “Vives Emprende”.
  • Realiza diferentes colaboracións puntuais a demanda: infografías, currículos, formación en manexo de Redes Sociais…

Durante 17 anos traballou nunha empresa de aluguer de vehículos, pasando por diferentes postos: xestora de operacións, supervisora e auditora de procesos.

Formación: T.E.A.T. Técnico en Empresas e Actividades Turísticas
Empresa: enclaveproductiv@
Posto: Redactora e editora de Contidos
Sector: Actividades profesionais, científicas e técnicas
Actividade: Marketing Dixital
Ámbito Xeográfico: España