Nunca é fácil realizar un balance, menos aínda cando se trata de resumir o traballo dunha entidade que cumpre dez anos. É imposible enumerar cada acción, cada esforzo que supuxo levala a cabo ou lembrar a cada unha das persoas que a fixeron posible.
Como un iceberg, isto non é máis que o que se ve na superficie, debaixo hai moitas horas de dedicación xenerosa de moitas socias e colaboradores.

É este traballo, unha choiva fina diaria que impregnou conciencias, a explicación dun crecemento exponencial no número de socias. A iso hai que engadir un espírito de colaboración e xenerosidade que permitiron que esta entidade convértase nunha enorme rede de cooperación entre profesionais.

Executivas de Galicia é hoxe unha organización de referencia en materia de igualdade de oportunidades entre sexos. O é para a Administración pública, para as empresas e para o conxunto do tecido social. Conta cos valores máis importantes dunha organización: ideas, capacidade de traballo e cohesión.

Pero a forza tamén reside na diversidade. A nosa entidade está conformada por profesionais de todos os sectores e das catro esquinas de Galicia. E tamén de fóra dela. Así conseguimos construír un proxecto coas vimbias para afrontar un futuro cheo de desafíos.

Estou convencida de que Executivas está preparada para ofrecer ao conxunto da sociedade galega unha nova folla de roteiro que nos sitúe á cabeza da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Necesitamos un marco lexislativo en materia de corresponsabilidade que sexa valente e aborde a necesidade dun cambio de horarios que favoreza a conciliación. É posible que aí atopemos tamén una das solucións á profunda crise demográfica.

Galicia necesita que o eixo da igualdade, definido como indispensable para acceder aos Fondos Next Generation, non se limite a unha declaración de intencións. A igualdade de xénero debe deixar de ser unha medalla que se colga para unha foto e quítase cando as cámaras fóronse. É necesario que exista unha aposta convencida pola equidade e esta débese traducir nunha serie de medidas a implantar. A lei galega da corresponsabilidade é probablemente a primeira.

Executivas de Galicia alcanzou xa unha masa crítica capaz de realizar reflexión e análise sobre o presente social, económico e político que nos toca vivir, e está tamén en condicións de realizar propostas de solución aos desafíos que temos por diante: o desemprego e a precariedade laboral volven ter rostro de muller; a fenda dixital fíxose aínda máis evidente co Covid-19 e constatamos que o noso sistema educativo necesita unha adaptación aos tempos que vivimos.

En todas estas áreas, pero tamén na cultura e as artes, na tecnoloxía como instrumento de desenvolvemento e riqueza ou na xestión pública –elemento esencial para deter a pandemia- as mulleres profesionais agrupadas en Executivas queremos contribuír coa proposta de solucións, non só aos problemas que afectan as mulleres, senón aos retos do conxunto da sociedade. Non haberá igualdade real ata que as mulleres participen plenamente na toma de decisións.

Foto: @Luis_Cobas