Para todas as socias de Executivas Galicia en Kookaï Nafnaf Santiago teneis un 15% de desconto durante todo o ano, non acumulable a rebaixas ou promocións.

Podedes visitar a tenda en Rúa do Doutor Teixeiro, 20, 15701 Santiago de Compostela