HUB Escola de Negocios Dixitais, coa que Executivas de Galicia ten asinado un convenio de colaboración, convida ás asociadas a participar na xornada informativa para presentar o Máster Dixital Business e o Programa Desenvolvo Directivo Dixital.

O acto terá lugar este luns 29 de abril ás 19.30 horas no Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Vigo, no presentarase a HUB a 1ª Escola de Negocios Dixitais de Galicia ademais de dar as claves para competir na contorna dixital.

As socias de Executivas conta cun desconto sobre os prezos dos programas así como a posibilidade de gozar dalgunha bolsa.

Para inscribirse pode facerse a través do correo web@hubescuela.com e da seguinte ligazón https://www.hubescuela.com/