Eva vive cun pé na Coruña e outro en Vigo. É unha desas usuarias predilectas da AP9, a autoestrada que atravesa Galicia. É unha emprendedora nata. Reúne case todas as virtudes que caracterizan ao perfil emprendedor de hoxe, en definitiva o de sempre: curiosidade, optimismo, audacia, capacidade para traballar e para asumir riscos e ante todo, convencemento do que quere facer.

Pero para unha muller sempre hai máis dificultades, ás veces nin sequera somos conscientes de que o noso esforzo é maior.

 

Nalgún momento a túa condición feminina ha condicionado a túa carreira profesional?

Supoño que se, cando empezas nun cargo pensas que traballando duro e xerando bos resultados chegará o recoñecemento ou polo menos a estabilidade, pero dáse por sentado ese traballo e esíxese máis, a eles non lles pasa tanto ou lle poñen freo mellor a esas actitudes. Cos anos dásche conta de que che vas atopado grandes empresarios e empresarias dos que podes aprender moito, e que cando non é así é mellor dedicarse a outras cousas, canto antes mellor.

 

A conciliación é un tema que non che resulta alleo,a maternidade condicionou a túa carreira?

Non, porque non mo podía permitir e non parei, salvo as semanas obrigatorias mínimas que marca a lei e que non son renunciables, eu optei pola baixa a tempo parcial para poder manter a empresa funcionando e ter ingresos nese período. A baixa apenas cubría a seguridade social que pagamos cada mes os autónomos e non me chegaba para contratar a outra persoa, a túa dirasme que sistema é leste.

 

Tes horario laboral?, lévasche traballo a casa?

Teño o meu propio proxecto empresarial, os primeiros anos o horario é unha tolemia, agora xa vou procurando organizarme mellor. Teño oficina fose pero tamén teño un despacho na miña casa, e un móbil con datos jaja. Hoxe é vital poder traballar desde calquera localización, outórgache maior flexibilidade.

 

Cales son, ao teu xuízo, os retos máis urxentes en materia de igualdade?

  • Horarios que faciliten a repartición de tarefas domesticas e familiares.
  • Salarios que tamén facilitan o mesmo.
  • Beneficios fiscais e de seguridade social en períodos nos que compatibilizas traballo e coidados dun terceiro. Os empresarios non dispoñemos de ningunha vantaxe asentada, noutros países de Europa a diferenza é abismal.

 

Sentes que tiveches que demostrar máis na túa carreira profesional?

Se, pero tamén creo que non sabemos frear ás veces esas actitudes. Debemos facernos valer e dar visibilidade doutras formas ao que facemos. Se aínda así sentes que tes máis que explicar que que aprender, para o meu é o momento de cambiar.

 

Sentíchesche recoñecida profesionalmente?

Agora estou en fase de desenvolvemento da miña empresa Consulta e Crece Networking, o recoñecemento é que cada vez máis empresas e profesionais soliciten os nosos servizos e participen nos nosos eventos de negocios.

 

As 3 principais trabas para o desenvolvemento profesional das mulleres neste momento?

  • Oportunidades que non se nos dan, hai postos que non se ofrecen a mulleres.
  • Salarios, abúsase do medo que teñen as mulleres a non ter traballo. O Paro feminino salvo no tramo de idade máis nova está moi lonxe do masculino.
  • Cambios nas familias, e lexislacións cada vez máis afastadas deses cambios.

 

Participas de maneira activa en Executivas, que valores destacarías desta organización? Por que ves necesario participar nunha asociación como esta?

Creo que é importante que visibilicemos a situación das mulleres, por nós e polas xeracións futuras. Temos moito traballo por facer nesa materia, somos iguais #ante a lei pero en moitas outras áreas non. Agora é máis importante que nunca porque a muller trátase de incorporar con normalidade ao mercado laboral pero asumindo a maior parte dos roles clásicos.