Máis dunha trintena de profesionais reuníronse o 5 de outubro no primeiro encontro Networking do curso realizado na Coruña. Unha actividade que Executivas realiza cada mes en cada cidade de Galicia e cuxo obxectivo é outorgar visibilidade ao talento profesional de mulleres directivas, empresarias e autónomas.

35 mulleres profesionais compartiron un almorzo networking co obxectivo de estreitar lazos de colaboración, crear sinerxias e presentar as actividades de Executivas de Galicia.

O almorzo tivo lugar na sede do Nordés Club Empresarial onde o presidente desta entidade empresarial, Carlos López Navaza,  e a presidenta de Executivas, Carla Reyes Uschinsky, asinaron un convenio de colaboración co que declaran a súa vontade de fomentar a realización de actividades de cooperación, propiciando aumentar os vínculos entre os seus membros e outras formas de colaboración entre ambas as entidades, entre as que se atopan un desconto ás socias de Executivas do 25% na cota de alta do e en eventos organizados por Nordés Club Empresarial.

En leste mesmo encontro tamén tivo lugar a firma dun convenio de colaboración coa entidade IFFE, co obxectivo de enriquecer as actividades propias de ambas as entidades. A través deste convenio as socias de Executivas de Galicia serán beneficiarias dunha bonificación do 10% en produtos formativos de IFFE Business School e para o curso 2022-2023 ofrécense dúas becas do 50% de desconto para cada un dos programas que se detallan a continuación:

    • Máster de Dirección de Proxectos e Xestión Empresarial.
    • Máster en Xestión Sanitaria e Hospitalaria.
    • Máster en Dirección e Xestión Hotelera.

Coa firma destes dous convenios preténdese tamén dar visibilidade ás profesionais galegas que forman parte do directorio Referentes Galegas, comprometéndose ambas as entidades para usar este directorio cando requiran da intervención de persoas expertas nos eventos que organicen. Referentes Galegas é un inventario vivo do talento feminino no que están incluídas máis de 350 profesionais de distintos sectores e actividades.