O IV Encontro pola Corresponsabilidade, organizado polo grupo xurídico de Executivas de Galicia en colaboración coa Deputación de Pontevedra, e no que participaron preto dun centenar de persoas expertas en diferentes ámbitos educativos, sociais e xurídicos, concluíu coa idea clara da coeducación como ferramenta de respecto fundamental para alcanzar a igualdade real entre mulleres e homes.

A inauguración da xornada foi a cargo da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, a presidenta de Executivas de Galicia, Carla Reyes Uschinsky e a deputada provincial Ana Laura Iglesias.

A primeira das mesas redondas, nas que participaron o Maxistrado da Audiencia da Coruña, ex xuíz de violencia de xénero, Miguel Filgueira Bouza e a avogada e profesora do Máster da Avogacía USC Mar Viveiro Vizoso, fíxose referencia ao marco legal no que se moven pais e profesorado no ámbito da educación poñendo especial énfase nas consecuencias que ten a aplicación do Dereito Penal a determinadas condutas. Nelas están previstas penas de prisión e medidas de afastamento e con graves consecuencias para a vida familiar.

Tamén incidiron en que hai que informar máis os menores e adolescentes sobre as súas obrigacións – dos seus dereitos xa teñen quizá demasiada e é utilizada para un empoderamento excesivo ao seu entender – cara aos seus pais e que consideran están a incumprirse de forma reiterada na nosa sociedade actual.

 

A continuación, Chis Oliveira, catedrática e promotora do Comando Igualdade, presentada pola avogada Luisa Rivas García, falaron sobre os estereotipos invisibles que nos inflúen sen que apenas o percibamos no noso día a día. Chus Oliveira insistiu na necesidade de poñernos todos e todas “unhas lentes violetas“, para poder identificar aqueles estereotipos e comportamentos que xeren desigualdade. Ser conscientes da linguaxe que utilizamos ou o consumo de pornografía cada vez a idades máis temperás, entre outras situacións, repercute negativamente no concepto sobre a sexualidade, o amor e todo o relacionado que os leva a repetir comportamentos machistas, como as violacións grupais.

En tema da terceira mesa redonda, foi o feito de que apenas haxa mulleres nas carreiras tecnolóxicas cando estas carreiras non teñen maiores dificultades á hora do estudo que Medicina ou Dereito onde as mulleres, pola contra, se teñen unha representación moi significativa sendo mesmo maioría en moitos casos. Nesta ocasión, as participantes da mesa eran a Catedrática do Departamento de Teoría Social e Comunicacións dá Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, e a avogada Montserrat Vale. Os estereotipos vinculados a estas especialidades poden ser un dos moitos motivos. No seu caso, defendeu o papel das mulleres para dar un paso adiante para así ser visibles e participar en postos de responsabilidade.

A sesión da tarde iniciouse cun taller a cargo da avogada Asución Fieira Busto, que realizou unhas dinámicas e actividades sobre a brecha salarial e visibilidade das mulleres en libros de texto, deporte, publicidade.

O seguinte relatorio correu a cargo de Pomba García García, profesora de diversidade afectivo sexual no IES Castro Alobre de Villagarcía de Arousa, presentada pola avogada Esther Pérez Escudeiro. Contou como o seu Instituto foi pioneiro en elaborar e aplicar con éxito un proxecto de coeducación. Neste proxecto trabállase expresamente coa diversidade afectivo sexual ( LGBT) e conseguiron que o propio alumnado sexa capaz de identificar, previr e mesmo corrixir as situacións de desigualdade, violencia, abuso… estando libres de todas elas; algo do que a relatora se mostrou especialmente orgullosa mostrando ademais vídeos e fotogramas respecto diso.

O evento finalizou cunha mesa redonda sobre innovación na educación constituída por Laura Llauder, Eliana Oliveros, Dani Diéguez e Alejandra Fernández, moderada por Asunción Fieira Busto. Todos coincidiron na necesidade de escoitar activamente ao alumnado, permitirlles ser creativos, utilizar o xogo e conseguir emocionarlles. Recalcouse a necesidade da colaboración entre familias e centros educativos e a necesaria formación do profesorado en xestión emocional.