Achegamos un pequeno extracto da entrevista que Extradigital.es fíxolle a Carla Reyes Uschinsky, presidenta de Executivas de Galicia e que se pode ler completa nesta ligazón .

Executivas declárase sen adscrición ideolóxica nin de partido máis que a de promover o liderado da muller en todas as súas áreas. Máis de 140 asociadas conforman este diverso conglomerado cuxa misión é representar e defender os intereses da muller executiva galega e concienciar do rol que desempeñan no tecido empresarial.

Cales son os principais obxectivos que perseguides desde a plataforma?

Os nosos obxectivos fundamentais son dar visibilidade ao talento profesional. Apoiar ás directivas, empresarias e autónomas na creación de redes e sinerxias, gañar representatividade das mulleres nos postos directivos, tanto na empresa privada como no sector público. Pero tamén Executivas exerce un labor de influencia #ante as administracións públicas e entidades privadas para concienciar da necesidade de conseguir a igualdade de oportunidades entre sexos. Na actualidade, a maior desigualdade está nos cargos que toman decisións e a nosa organización nace para traballar nesa liña.

Precisamente para dar visibilidade ao talento feminino na nosa comunidade nace o proxecto “Referentes Galegas”, o primeiro directorio público de mulleres profesionais galegas. Ademais de ter unha experiencia de máis de dez anos no seu ámbito e estar recoñecidas polo seu traballo, que fai falta para ser unha referente galega?

Eses dous son os requisitos fundamentais. En definitiva, ter unha traxectoria profesional destacada no seu sector. O noso obxectivo é realizar un “inventario” de profesionais de recoñecido prestixio. Referentes é ante todo unha ferramenta concibida para que a sociedade no seu conxunto coñeza ás mulleres profesionais que traballan en Galicia ou ás galegas que están fóra de Galicia. Queremos que con esta ferramenta non volvamos ver congresos, xornadas, mesas redondas, debates nos que as mulleres non estean presentes. Non se trata de impoñer cotas, trátase de consultar na nosa web ese amplo directorio para comprobar que hai mulleres en todos os asuntos que afectan á economía, a cultura, a política, a ciencia, a industria, a agricultura, a pesca, etc.

Como mulleres témosnolo/témonolo que gañar igual ou máis que os homes. A igual talento, igual trato. O que non pode ser é que o feito de ser muller sexa un hándicap, pero entendemos que tampouco debe ser unha fórmula para que entren as mediocres. Que opinas respecto diso?

Paréceme que nestes momentos en España -e en Galicia en particular- contamos con mulleres tan preparadas como os homes para asumir calquera tipo de responsabilidade. Non se trata, evidentemente, de abrir as portas á mediocridade. Creo que a polémica sobre as cotas ou a discriminación positiva é un falso debate. Está claro que existen sectores e estamentos onde o chamado teito de cristal convértese en formigón armado e, neses casos, creo que a política de cotas é necesaria. A sociedade no seu conxunto ten unha inercia que leva a que certas portas resulten máis difíciles de abrir ás mulleres. Poño por exemplo á xustiza. As xuízas son maioritarias tanto en España como en Galicia, pero escasas nas presidencias dos órganos como Audiencias, Tribunal Supremo ou Tribunal Superior de Xustiza.

Es nai de dúas fillas. Como afectou isto ao teu desenvolvemento profesional? Aínda que pareza que se avanzou, hai cuestións onde non se nota aínda a melloría… Que medidas consideras que farían falta para conseguir unha igualdade real e equiparar os roles?

Desde logo a miña vida persoal afectou á miña carreira profesional, é innegable.

Avanzouse moito. Cando as miñas fillas eran pequenas non había practicamente ningún tipo de medidas articuladas en materia de conciliación. Creo que aínda falta moito por facer neste sentido nos fogares e nas empresas. A administración pública conta con múltiples axudas que favorecen a conciliación: teletraballo, baixas por paternidade, etc. Pero no sector privado as cousas aínda están moi verdes. Creo que é necesaria unha actualización da Lei de Igualdade. Debemos convencer aos empresarios de que apostar pola igualdade na súa empresa ten beneficios que se van a traducir na súa conta de ganancias e resultados e non me refiro soamente ao aspecto de imaxe de marca. Unha empresa que aposta pola equidade laboral pode ser máis competitiva porque aumenta a produtividade do seu persoal, porque reduce ao absentismo, porque o ambiente de traballo mellora… Son moitas as entidades que están a impulsar o concepto de calidade no emprego e, un alicerce fundamental para iso é a igualdade laboral.