Proxecto Referentes

Referentes Galegas é un proxecto de Executivas de Galicia que nace para dar visibilidade ás numerosas mulleres profesionais galegas que son líderes nos seus respectivos sectores co fin de crear unha base de datos pública para medios de comunicación, organismos ou entidades que requiran a colaboración ou información dunha profesional muller, xa sea como ponente, como colaboradora nunha publicación, como experta ou simplemente como persoa de referencia para unha consulta.