Sara Campos Márquez

Responsable Xestión Operativa en Gradiant

Leva máis de 20 anos, perseguindo A MÁXIMA EFICACIA E OS MÍNIMOS CUSTOS nas empresas.

  • Elabora a estratexia e a planificación necesaria para a consecución dos obxectivos definidos.
  • Planifica, coordina e xestiona os recursos técnicos, materiais e humanos necesarios para entregar en prazo, coa calidade e custo esixidos polos clientes (internos e externos); Seguimento de proxectos, xestión de custos e rendibilidade e desviacións.
  • Promove o cambio, ou melloras para seguir optimizando as organizacións e logrando a consecución de obxectivos.
  • Garante a adecuada xestión compras e aprovisionamentos.

O VALOR DAS PERSOAS ESTÁ POR ENCIMA DOS NÚMEROS. Actitudes como a proactividade, tolerancia, optimismo, compromiso, responsabilidade, ou dispoñibilidade son os seus acenos de identidade.

  • INFO

Titulación Universitaria: Licenciada en Biología
Empresa: Gradiant
Posto: Responsable Xestión Operativa
Sector: Actividades profesionais, científicas e técnicas
Actividade: I+D TIC
Ámbito Xeográfico: Galicia

  • CONTACTO