María Jesús Pita Conde

Consulta médica propia. Autónoma

Docente en Máster de Medicina Natural en Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Medicina. Profesora convidada na materia de libre configuración “Medicinas Alternativas e Complementarias” no Departamento de Fisioloxía da Facultade de Medicina, Universidade de Santiago de Compostela.

Responsable de formación en Nutrición en Departamento Técnico de empresa do sector alimentación, durante 16 anos.

Actualmente exercicio privado, orientado cara a unha medicina integradora no campo das Medicinas Complementarias ( CAM), Nutrición Terapéutica, Dietética e Dietética Terapéutica.

Colaboración co Centro de Psicoloxía “ Ydnelía” na Coruña. Servizo de medicina complementaria no centro médico de ozonoterapia e medicina biolóxica, “E/Ozono” na Coruña. Educación en saúde colaborando con centros ou asociacións que o solicitan como o “Centro Habitado” de Lugo.

  • INFO

Titulación Universitaria: Licenciada en Medicina e Cirurxía. DU Nutrición Humana. Master en Bioética.
Empresa: Consulta médica propia
Posto: Médica
Sector: Actividades sanitarias e de servizos sociais
Actividade: Medicina
Ámbito Xeográfico: A Coruña

  • CONTACTO